Välkommen

bibelbild-1844
Onsdag 19/12 kl 19:00      Bibelsamtal
Torsdag 20/12 kl 08:30    Fagerslättskolans julotta
Fredag 21/12 kl 09:00       RIA
Söndag 23/12 kl 10:00      Gudstjänst
                                                   Vi sjunger in julen
    Per-Erik Bernspång m.fl.
Måndag 31/12 kl 16:00     Nyårsbön
   Per-Erik Bernspång
   Lena Källberg