Välkommen

Måndag 27/3 kl 18 DM-kväll
Tisdag 28/3 kl 11 Tisdagsträffen
Våfflor och program
Tisdag 28/3 kl 17 Öppen kyrka
Onsdag 29/3 kl 19 Bibelsamtal
Söndag 2/4 kl 10 Gudstjänst

Per-Erik Bernspång, Elin Ericsson, Magnus Ericsson, nattvard

bb1713