Välkommen

CCI_000002 (2)
 Onsdag 15/6 kl 19:00    Bibelsamtal
Torsdag 16/6 kl 09:00  RIA
Söndag 19/6 kl 10:00    Gudstjänst
Lars Svensson
Gunvor Jonsson
Natalia Panko
 Tisdag 21/6 kl 11:00      Tisdagsträffen
Terminsavslutning
Onsdag 22/6 kl 19:00    Bibelsamtal