Välkommen

Tisdag 23/5 kl 11 Tisdagsträffen
Bussutfärd till Tingsryd Annika Karlsson berättar
Onsdag 24/5 kl 19 Bibelsamtal
Söndag 28/5 kl 10 Gudstjänst
Lena Johansson, Elin Ericsson, Magnus Ericsson, kyrkkaffe